Tìm kiếm ...
Chia sẽ bạn bè
Thống kê truy cập
Hôm nay: 65
Hôm qua: 122
Trong tuần: 1013
Trong tháng: 1785
Tổng số: 178502
Hóa chất sinh hóa tự động Greiner Đức
Mã SP
Giá Liên hệ
Số lượng
Hóa chất sinh hóa tự động Greiner Đức

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Quy cách đóng gói

ml/hộp

Giá chưa có VAT

Giá đã bao gồm 10% VAT

1

 

Albumin mono-Std

4x100ml

400ml/hộp

Liên hệ

Liên hệ

2

 

Alcohol-Std

4x10ml+4x10ml

80ml/hộp

 

 

3

 

Alcohol/Ammonia-Control

4x3,5ml

15ml/hộp

 

 

4

 

ALP

2x50ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

5

 

Amylase

5x20ml+2x10ml

120ml/hộp

 

 

 

Amylase

2x100ml+2x20ml

240ml/hộp

 

 

7

 

Bilirubin Direct-DC Hit

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

8

 

Bilirubin Direct-DC Hit

4x50ml+2x20ml

240ml/hộp

 

 

9

113000

Bilirubin Direct-JG

2x50ml+2x20ml

105ml/hộp

 

 

10

 

Bilirubin Total-DC

5x20ml+2x10ml

120ml/hộp

 

 

11

 

Bilirubin Total-DC Hit

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

12

 

Bilirubin Total-DC Hit

4x50ml+2x20ml

240ml/hộp

 

 

13 

 

Bilirubin Total-DCA

2x50ml+2x50ml+2x100ml

400ml/hộp

 

 

14

 

Calcium-CPC

2x50ml+2x20ml

140ml/hộp

 

 

15

115201

Calcium-CPC

4x100ml+2x80ml

560ml/hộp

 

 

16

 

Chloride-Std

2x50ml

100ml/hộp

 

 

17

 

Chloride-Std

4x100ml

400ml/hộp

 

 

18

 

Cholesterol-Std

2x50ml

100ml/hộp

 

 

19

 

Cholesterol-Std

4x100ml

400ml/hộp

 

 

20

117081

Cholinesterase-Hit

5x25ml+5x5ml

150ml/hộp

 

 

21

121000

CK-MB

5x20ml+2x10ml

120ml/hộp

 

 

22

 

CK-NAC

5x20ml+2x10ml

120ml/hộp

 

 

23

 

Creatinine-Jaffe

5x50ml+1x50ml

300ml/hộp

 

 

24

 

Creatinine-Jaffe

4x100ml+1x80ml

480ml/hộp

 

 

25

 

G-6-PDH

1x20ml+1x40ml

60ml/hộp

 

 

26

 

GGT

2x50ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

27

 

GGT

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

28

 

Glucose-PAP Std

4x100ml

400ml/hộp

 

 

29

 

Glucose-PAP Std

2x500ml

1000ml/hộp

 

 

30

 

GOT-AST IFCC

2x50ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

31

 

GOT-AST IFCC

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

32

 

GPT-AST IFCC

2x50ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

33

 

GPT-AST IFCC

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

34

 

HDL-C Direct

4x25ml+2x17ml

134ml/hộp

 

 

35

 

HDL-C Direct

3x100ml+1x100ml

400ml/hộp

 

 

36

 

HDL-C Precip

2x100ml

200ml/hộp

 

 

37

 

Nitro PAPS

2x50ml

100ml/hộp

 

 

38

 

Lactate

2x50ml

100ml/hộp

 

 

39

 

LDL-P

5x20ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

40

 

LDL-C Direct

4x25ml+2x17ml

134ml/hộp

 

 

41

 

LDL-C Precip

2x100ml

200ml/hộp

 

 

42

 

Magnesium

2x50ml

100ml/hộp

 

 

43 

 

Phosphor-UV

2x50ml

100ml/hộp

 

 

44

 

Protein Total Std

4x100ml

400ml/hộp

 

 

45

 

Protein-UL

2x50ml

100ml/hộp

 

 

46

 

Triglycerides-Std

2x50ml

100ml/hộp

 

 

47

 

Triglycerides-Std

4x100ml

400ml/hộp

 

 

48

 

Unical-M

6x3ml

18ml/hộp

 

 

49 

 

Unical-I

10x5ml

50ml/hộp

 

 

50 

 

Unical-II

10x5ml

50ml/hộp

 

 

51

 

Urea-UV Std

2x50ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

52 

 

Urea-UV Std

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

53

146100

Uric Acid Std

4x25ml

100ml/hộp

 

 

54 

 

Uric Acid

2x50ml+1x20ml

120ml/hộp

 

 

55

 

Uric Acid

4x100ml+4x20ml

480ml/hộp

 

 

56

 

Potassium Std

2x50ml

100ml/hộp

 

 

57

 

Sodium Std

2x50ml

100ml/hộp

 

 

58

 

Hemoglobin

4x100ml

100ml/hộp

 

 

59

 

HbA1c

16,5+7+10ml

 

 

 

60

 

HbA1c-Cal. Set

2x0,5ml

1ml/hộp

 

 

61

 

HbA1c-Contr. Set

2x0,5ml

1ml/hộp

 

 

62

 

HDL/LDL-C Cal

1x3ml

3ml/hộp

 

 

Bình luận & chia sẽ
Đang tải bình luận,....
Xem thêm
Sản phẩm đã xem
 
Liên Hệ
Gmail:namlongmed@gmail.com
DT:02462542890
Kinh doanh 1
DD,Zalo:0988684785
Kinh doanh 2
DD,Zalo:0967504504